journey to the wealth pg slot

journey to the wealth

สัญลักษณ์ wild แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์ scatter 

สัญลักษณ์ Scatter จะปรากฎบนเพลา 2 , 3 และ 4 เท่านั้นฟีเจอร์การหมนุนซ้ำ
สัญลักษณ์ sceatter 2 ตัวปรากฎที่ใดก็ตามบนเพลา 2 และ 3 (ที่ไม่สัญลักษณ์ Scatter บนเพลา 4 ) จะเริ่มฟีเจอร์การหมุนซ้ำ

ระหว่างฟีเจอร์การหมุนฟรี จะได้รับการหมุนซ้ำหนึ่งครั้งเป็นรางวัล และสัญลักษณ์ตัวละครหนึ่งตัว (สัญลักษณ์แซนตี้ , สัญลักษณ์, สัญลักษณ์ลิง หรือสัญลักษณ์พระ ) จะถูกเลือกเพื่อแปลง ให้เป็นสัญลักษณ์ Wild 

สัญลักษณ์ Scatter 3 ตัวปรากฎที่ใดก็ตามบนตัวหมนุน 2 ,3 และ 4 จะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรีที่การหมุนฟรี 8 รอบ 

ในการหมุนฟรีทุกครั้ง สัญลักษณ์ Wild ใดๆ ก็ตามที่ปรากฎบนเพลาจะถูฏรวบรวมไว้


ไลน์เดิมพันที่ชนะรางวัล

-จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวสัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพันที่เล่น

-จะชนะรางวัลไลน์เดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวสัลอยู่ที่ติดต่อกันจากเพลาซ้ายไปขวา

-จะแสดงเงินรางวัลแบบเงินสด
–>